Program pozamerytoryczny

Czwartek, 16 września 2021 roku

Hotel Novotel Poznań Centrum
plac Andersa 1, 61–898 Poznań

10.00–15.00 Zebranie Delegatów

 

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego Poznań,
ul. Przybyszewskiego 37a, 60–356 Poznań

17.00–18.00 Ceremonia Otwarcia Zjazdu

18.00–19.00
Wykład inauguracyjny — Current treatment strategies in patients with spondyloarthropathies
Xenofon Baraliakos (Niemcy)

Występ zespołu muzycznego

19.00 Koktajl powitalny


Piątek, 17 września 2021 roku


20.00 Bankiet dla uczestników

 

Wydarzenia niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE; nie są częścią programu naukowego. Finansowane w całości ze środków własnych Organizatora

Copyrights © 2021 Via Medica