Opłaty

UWAGA: O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

 

Do 31 maja 2021 roku

Od 1 czerwca do 31 lipca 2021 roku

Od 1 sierpnia do 15 września 2021 roku

Opłata na miejscu

Opłata podstawowa

Opłata podstawowa oraz udział w bankiecie*

Opłata podstawowa

Opłata podstawowa oraz udział
w bankiecie*

Opłata podstawowa

Opłata podstawowa oraz udział
w bankiecie*

Opłata podstawowa

Opłata podstawowa oraz udział
w bankiecie*

Członkowie PTR

600 zł

750 zł

700 zł

850 zł

800 zł

950 zł

1 000 zł

brak

Pozostali lekarze

700 zł

850 zł

800 zł

950 zł

900 zł

1 050 zł

1 000 zł

brak

Uczestnicy niebędący lekarzami (fizjoterapeuci, pielęgniarki, psychologowie i studenci)

150 zł

300 zł

150 zł

300 zł

150 zł

300 zł

1 000 zł

brak

Emeryci

BEZPŁATNIE

*Bankiet oraz pozostałe wydarzenia zawarte w programie pozamerytorycznym niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE; nie są częścią programu naukowego. Finansowane w całości ze środków własnych Organizatora

 

W ramach opłaty podstawowej zapewniamy:

  • udział w zjeździe,
  • materiały zjazdowe,
  • poczęstunek podczas przerw,
  • identyfikator.

Osobom dokonującym płatności podczas konferencji nie gwarantujemy materiałów konferencyjnych.

 

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając przycisk Rejestracja.

 

Po rejestracji można dokonać opłaty za pośrednictwem PayU (płatności.pl).

Uprzejmie informujemy, iż podczas konferencji będzie możliwe wnoszenie opłat jedynie kartą płatniczą.

W razie chęci otrzymania faktury za opłatę konferencyjną dokonaną na miejscu prosimy o podanie numeru NIP przed wystawieniem paragonu.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*

Pisemną rezygnację z udziału w konferencji prosimy zgłosić na adres pocztowy Organizatora lub e-mailem: zjazdptr@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
•    rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
•    rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
•    rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

 

Szanowni Państwo, 

w związku wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, organizator zjazdu — VM Media SP. zo.o. VM Group Sp. k informuje, że w przypadku niedojścia konferencji do skutku ze względu na ograniczenia związane z wprowadzeniem na terytorium kraju stanu epidemii, zapewniamy możliwość zaliczenia wniesionej opłaty na poczet innych organizowanych przez nas konferencji w odpowiednio późniejszym terminie, którymi byliby Państwo zainteresowani, biorąc pod uwagę tematykę. Dodatkowo wniesiona opłata może zostać wykorzystana na zakupy produktów oferowanych w Internetowej Księgarni Medycznej www.ikamed.pl. W takiej sytuacji poprosimy o skierowanie na adres mail: zjazdptr@viamedica.pl informacji, na jaką konferencję lub inny produkt opłata ma zostać przepisana.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w przypadku gdyby nie dokonali Państwo wyboru innego produktu z naszej oferty, możliwa jest rezygnacja z udziału. Oświadczenia w przedmiocie rezygnacji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: zjazdptr@viamedica.pl wraz ze wskazaniem danych kontaktowych i numeru rachunku bankowego, na który zwrócone zostaną środki. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu konferencji. Wszelkie zwroty uiszczonych opłat konferencyjnych dokonywane będą zgodnie z zapisem ustawowym, czyli do 180 dni od dnia rozwiązania umowy z Klientem.

Copyrights © 2021 Via Medica